Kverneland a-drill

Siewnik pneumatyczny zintegrowany z kultywatorami ścierniskowymi lub krótkimi bronami talerzowymi w celu efektywnej pracy i wysiewu międzyplonów podczas uprawy ścierniska

Dyrektywa azotanowa UE ma na celu ochronę zasobów wodnych sklasyfikowanych jako zagrożone 50 mg azotanów/l. Jednym z rozważanych działań mających na celu uniknięcie wymywania azotanów w źródle wody jest systematyczne przykrywanie gleb roślinnością jesienią. Ta pokrywa będzie absorbować azot z gleby i powietrza i zamienia go w organiczne związki azotu. Pokrywa będzie następnie uwalniać azot do następnej uprawy (1/3), poprawiając w ten sposób strukturę gleby i chroniąc ją przed erozją.

Aby zapewnić jak najefektywniejszą realizację tych roślin okrywowych podczas uprawy ścierniska przy minimalnych kosztach, zaprojektowano siewnik Kverneland a-drill.

W zależności od ilości wysiewu/ha i wydajności maszyny dostępne są dwa modele:

Kverneland a-drill 200 (200 l) jest używany do raczej małych dawek wysiewu, podczas gdy Kverneland a-drill 500 (500 l) jest preferowany do wyższych dawek (25 do 50 kg/ha - mieszanka nasion, trawy itp.). Oba modele posiadają 8 wylotów, które równomiernie rozprowadzają strumień nasion na całej szerokości roboczej. Ponadto mogą być również używane do wysiewu nasion rzepaku lub mieszanki nasion o różnych średnicach (rośliny strączkowe, krzyżowe, ...).

A-drill 200 i 500l może być wyposażony w dwa rodzaje dmuchaw: elektryczną zalecaną do małych nasion i umożliwiający wysiew 4 kg/min lub hydrauliczną do 14 kg/min.

Zalety:

 • Precyzyjny siew i wysoka wydajność
 • Możliwość zmiany dawki z kabiny ciągnika podczas siewu
 • Ekonomiczne wykonanie upraw pośrednich
 • Bezpieczny dostęp za pośrednictwem platformy załadunkowej - zgodnej z CE - i indywidualnie dostosowany do maszyny na której jest zamontowany
 • Bezpieczny dostęp do siewnika
 • Dwa różne komputery sterujące
 • Elektryczny lub hydrauliczny napęd dmuchawy
 • Szeroki wybór wałków dozujących dla każdego rodzaju nasion

Dane techniczne:

Model  Pojemność zbiornika (l) Rodzaj zbiornika Waga bez podestu i relingów (kg)
a-drill 200 200   Tworzywo sztuczne 110
a-drill 500 500   Tworzywo sztuczne 153

a-drill siewnik do poplonów

Skonstruowanie przez Kverneland siewnika do poplonów a-drill jest odpowiedzią na dyrektywę Unii Europejskiej związaną z ekologią, która określa, że ilość azotu w zasobach wodnych gleby nie powinna przekraczać 50 mg/l. Jednym z celów tej dyrektywy jest ustanowienie upraw pośrednich takich roślin, jak gorczyca, facelia, groch itp., co zapewnia zatrzymanie azotu mineralnego w glebie, jak również przekształcenie azotu nieorganicznego, powstającego podczas mieszania roślin strączkowych, w azot organiczny. Pokrycie gleby azotem i uniknięcie jego wypłukiwania gwarantuje większą ilość azotu dla następnych roślin oraz ochronę gleby przed erozją i znaczną poprawę jej struktury.

a-drill dmuchawy

W zależności od dawki wysiewu, prędkości pracy i szerokości roboczej, siewnik a-drill może być wyposażony w dwa rodzaje napędu dmuchawy:

 • Elektryczny – zalecany dla maszyn zawieszanych; max. dawka wysiewu 4 kg/min (np. 50 kg/ha dla szerokości roboczej 4.0 m przy prędkości pracy 12 km/h).
 • Hydrauliczny – montowany standardowo w maszynach ciąganych; max. dawka wysiewu 14 kg/min (np. 100 kg/ha dla szerokości roboczej 7.0 m przy prędkości pracy 12 km/h).

a-drill wałki dozujące

Siewniki  a-drill są dostarczane z dwoma wałkami dozującymi w standardzie: jeden dla siewu drobnych nasion (rzepak, gorczyca, trawa, koniczyna itp.), drugi dla siewu normalnych nasion (wyka, pszenica, jęczmień, owies, słonecznik itp.). Mieszadło umieszczone nad wałkiem dozującym zapewnia stały przepływ nasion. Szczotka zamontowana u podstawy wałka dozującego oczyszcza go oraz cele, w których znajdują się nasiona.

Dla siewu grubych nasion (groch, fasola itp.) dostępny jest jako opcja trzeci wałek dozujący.

a-drill komputery sterujące

Dostępne są dwa rodzaje komputerów sterujących:

 • Wersja 1.2 – zmiana dawki z kabiny ciągnika podczas siewu; włączanie/wyłączanie dmuchawy oraz aparatu wysiewającego.
 • Wersja 5.2 – takie same funkcje, jak w wersji 3.2 oraz: wbudowany licznik hektarów; wyświetlanie prędkości, czasu pracy i dawki wysiewu; automatyczna próba kręcona; możliwość podłączenia czujnika dla automatycznej funkcji start/stop na uwrociach oraz radarowego czujnika prędkości.