Actiroll i Actiroll HD

Więcej niż tylko wał

Wały uprawowe ciągane Kverneland Actiroll i Actiroll HD zostały zaprojektowane dla zapewnienia efektywnego zagęszczania gleby oraz perfekcyjnego wałowania po siewie. Zastosowanie tych wałów zmniejsza porowatość gleby, a także ogranicza parowanie wody w suchych warunkach. Dzięki systemowi “Contoura” sekcje boczne wałów uprawowych Actiroll i Actiroll HD mogą optymalnie kopiować teren: podłużne otwory w końcach siłowników hydraulicznych gwarantują stały kontakt tych sekcji z ziemią. Ponadto, co jest najważniejsze, waga ramy sekcji środkowej jest przenoszona na sekcje boczne za pomocą dwóch sprężyn (dla Actiroll) lub dwóch siłowników hydraulicznych (dla Actiroll HD). W ten sposób rozkład wagi na całej szerokości roboczej wału jest jednakowy.

Zalety:

  • Dostępny w szerokościach roboczych od 6.3 do 12.3 m
  • System „Contoura” – mechaniczny lub hydrauliczny rozkład wagi
  • Wytrzymała konstrukcja ramy
  • Bezpieczny transport po drodze dzięki szerokości transportowej do 3.0 m
  • Szeroki wybór pierścieni
  • Włóka przednia typu “Clod Board” dostępna jako opcja
Model Szerokość robocza (m) Waga (kg) Rozkład wagi
Actiroll 6.3 / 7.6 / 8.3 / 9.3 2600-4750 Mech.
Actiroll HD 9.5 / 10.3 / 12.3 4260-7210 Hydr.
Actiroll HDC 10.3 / 12.3 5000-11300 Hydr.