Kverneland iXtra LiFe

Przedni zbiornik iXtra LiFe współpracuje z siewnikiem punktowym Optima w celu aplikacji płynnego nawozu podczas siewu.

Na dobry początek

Przedni zbiornik iXtra LiFe w połączeniu z siewnikiem punktowym Optima zapewnia wysiew nasion we właściwym miejscu z jednoczesną aplikacją odpowiedniej ilości płynnego nawozu. W celu zapewnienia dobrego startu roślin płynny nawóz umieszczany jest w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Inteligentna elektronika przedniego zbiornika oraz siewnika komunikują się ze sobą, co umożliwia jednoczesne włączanie i wyłączanie sekcji odpowiednich dla danego rzędu. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące nawożenia, skuteczne stosowanie substancji odżywczych ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia całkowitej ilości nawozu aplikowanego w ciągu roku. Nawożenie rzędowe jest sposobem na zwiększenie efektywności i oszczędności dzięki lepszemu umieszczeniu nawozu w pobliżu nasion.

Zalety:

  • 100% kompatybilności z ISOBUS.
  • Płynny nawóz zostaje umieszczony w jednym przejeździe w pobliżu rzędów nasion i wpływa na szybszy start uprawy.
  • Szybszy wzrost roślin. Oznacza to szybsze zakrycie pola i zapobiega rozwojowi chwastów.
  • Oszczędności kosztów nasion i nawozu z uwagi na brak nakładek.
  • Połączenie przedniego zbiornika iXtra LiFe z siewnikami punktowymi pozwala na aplikację płynnego nawozu podczas siewu. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na stronę Optima rama sztywna / Optima V / Optima PH / Optima TFprofi.
  • Lepsze wykorzystanie składników odżywczych.

Dane techniczne:

Liczba sekcji 4-6-8-12-16-18
Nominalna pojemność zbiornika (l) 1100
Maksymalna pojemność zbiornika (l) 1300
Waga (kg) 221
Sterowanie Elektroniczne (ISOBUS)

iXtra LiFe Przedni Zbiornik

Pojemność i rozkład wagi

Przy maksymalnej pojemności zbiornika na płynny nawóz 1300 l (nominalna pojemność wynosi 1100 l), przedni zbiornik jest dobrze wyważony oraz zapewnia równy rozkład wagi z dwoma zbiornikami na czystą wodę 2 x 65 l.

Parkowanie i podczepianie

Łatwy do podczepiania i parkowania: hydrauliczny napęd pompy (nie jest wymagany wałek WOM), sterowanie za pomocą ISOBUS (“plug & play”) oraz kółka parkingowe dla szybkiego podłączenia.

System kontroli

Elektronika ISOBUS: do 18 pojedynczych sekcji w połączeniu z sekcjami wysiewającymi napędzanymi elektrycznie w siewnikach punktowych, zapewnia precyzyjne włączanie i wyłączanie poszczególnych rzędów, eliminując podwójny wysiew zarówno nasion, jak i płynnego nawozu. Oprogramowanie IsoMatch GEOCONTROL w połączeniu z GPS gwarantuje automatyczną kontrolę sekcji dla optymalnego komfortu pracy operatora.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na zakładkę „System kontroli”. 

Niezależność

Kompletna funkcjonalność opryskiwacza „bez belki”. Oznacza to, że zawiera własną elektronikę, regulator ciśnienia, zawory sekcyjne oraz system płukania.

Elektryczny wskaźnik poziomu cieczy

Elektryczny wskaźnik poziomu cieczy precyzyjnie dostarcza aktualną wartość napełnienia zbiornika na komputerze w kabinie ciągnika, a także na zewnętrznym wyświetlaczu przy panelu kontrolnym z zaworami.

iXtra LiFe Nawożenie Rzędowe

Przedni zbiornik iXtra LiFe został w szczególności zaprojektowany dla rolnictwa precyzyjnego. Elektronika ISOBUS gwarantuje brak nakładania się rzędów poprzez automatyczną kontrolę sekcji zarówno dla nasion, jak i płynnego nawozu.

Wydajne
Nawożenie rzędowe jest sposobem na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów poprzez lepsze umieszczenie nawozu w pobliżu nasion. Biorąc pod uwagę lepszą efektywność  nawożenia możliwe jest zredukowanie wysiewanej dawki nawozu w skali roku oraz jednoczesne tworzenie przestrzeni dla dodatkowego stosowania nawozów organicznych. Przyczynia się to do zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie i poprawy żyzności gleby.

Inteligentne
Elektronika ISOBUS przedniego zbiornika iXtra LiFe oraz siewnika punktowego komunikują się ze sobą, dzięki czemu dysze nawozowe oraz sekcje wysiewające są włączane i wyłączane jednocześnie dla danego rzędu, a dawka płynnego nawozu jest utrzymywana niezależnie od prędkości jazdy. Przedni zbiornik iXtra LiFe może pracować samodzielnie np. podczas oprysku rzędowego w połączeniu z kultywatorem międzyrzędowym lub mechanicznym pielnikiem.

Łatwe
Oprogramowanie IsoMatch GEOCONTROL zarządza dawkami siewu oraz kontrolą sekcji zarówno dla płynnego nawozu, jak i nasion w sposób automatyczny, tak aby operator mógł skupić się na procesie siewu.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na zakładkę „System kontroli”.

iXtra LiFe iXclean

iXclean zapobiega przedostawaniu się niezamierzonych pozostałości do środowiska oraz zapewnia czystą przestrzeń roboczą.

Przedni zbiornik iXtra LiFe posiada w standardzie zintegrowany system napełniania i płukania: ENFO Inside. Ta inteligentna technologia optymalizuje napełnianie i czyszczenie instalacji opryskowej, nawet gdy zbiornik jest jeszcze napełniony. To precyzyjna aplikacja bez marnotrawienia środków chemicznych oraz zapewniająca oszczędność wody. To są ważne korzyści dla Ciebie i Twojego środowiska.

iXtra LiFe System Kontroli

Przedni zbiornik iXtra LiFe jest w standardzie w 100% kompatybilny z systemem ISOBUS, co oznacza, że można go w łatwy sposób podłączyć i obsługiwać za pomocą komputera IsoMatch Tellus GO+ / IsoMatch Tellus PRO lub innego dowolnego terminala certyfikowanego organizacją AEF. 

Brak nakładania się rzędów zarówno dla nasion, jak i płynnego nawozu

Do 18 pojedynczych sekcji w połączeniu z sekcjami wysiewającymi napędzanymi elektrycznie w siewnikach punktowych zapewnia precyzyjne włączanie i wyłączanie poszczególnych rzędów, eliminując podwójny wysiew zarówno nasion, jak i płynnego nawozu. Oprogramowanie IsoMatch GEOCONTROL w połączeniu z GPS automatycznie włącza lub wyłącza sekcje w dokładnie określonym miejscu, co pozwala wyeliminować nakładanie się rzędów w miejscach, które zostały już zasiane wcześniej. Jest to szczególnie przydatne na polach z dużą ilością klinów lub o nieregularnych kształtach, a także na uwrociach. To oznacza zredukowanie zakładek, a tym samym oszczędność zarówno nasion, jak i płynnego nawozu.

Dwa wyświetlacze – jeden terminal
Terminal IsoMatch Tellus PRO może jednocześnie wyświetlać i obsługiwać dwa różne interfejsy ISOBUS. To pozwala na bezpośrednie sterowanie dwiema maszynami w tym samym czasie, jak w przypadku iXtra LiFe i siewnika punktowego, bez konieczności przełączania między ekranami. Zawsze będziesz miał jasny przegląd swojej pracy.