IsoMatch Eye

IsoMatch Eye to dostępna w opcji kamera wyświetlająca obraz na terminalu IsoMatch.