KVERNELAND PUDAMA HERO BANNER

KVERNELAND PUDAMA

100% plonu,
25% mniej nawozu startowego!

PUDAMA – precyzyjna punktowa aplikacja nawozu podczas siewu kukurydzy

DZISIEJSZE WYZWANIA

Wysokie plony w uprawach rzędowych przy zmniejszonym nakładzie i wpływie na środowisko

Rolnicy stoją obecnie przed wyzwaniami, które na pierwszy rzut oka nie są łatwe do pogodzenia.

Z jednej strony koszty nawozów wzrosły wykładniczo, a zasoby są ograniczone. Jednak zdrowy wzrost roślin jest podstawą pomyślnego plonowania i bezpiecznej produkcji żywności. Jednocześnie ochrona środowiska stała się kluczowym tematem dzisiejszego rolnictwa.

Ze względu na ryzyko skażenia wód gruntowych i lokalnego przenawożenia nawozami organicznymi, ostatnie europejskie przepisy, zasady i polityka określiły nowe standardy i ograniczyły rodzaje dozwolonych składników.

Ponadto rolnicy mają do czynienia z malejącą akceptacją społeczeństwa dla nawozów i środków ochrony roślin.

KV Optima SX PUDAMA MACHINE IMAGE

ROZWIĄZANIE KVERNELAND System PUDAMA

Nawożenie zapewnia zaopatrzenie upraw w składniki odżywcze, jednak przenawożenie często ma niepożądane skutki dla środowiska i ekosystemu gleby.

 

JAK UTRZYMAĆ RÓWNOWAGĘ?

Tradycyjna aplikacja rzędowa polega na umieszczeniu ciągłego pasma nawozu również między roślinami, gdzie korzenie nie mogą do niego dotrzeć. Jest to ilość nawozu po prostu zmarnowanego i wypłukanego.

KVERNELAND PUDAMA

Dzięki PUDAMA dawka i lokalizacja nawozu są precyzyjnie określone. Składniki odżywcze są osadzane tylko tam, gdzie korzenie roślin mogą do nich dotrzeć i tylko w takiej ilości, jaka jest potrzebna. System jest zsynchronizowany z wysiewem nasion przy dużych prędkościach, a porcja nawozu jest umieszczana tylko pod każdym ziarnem podczas siewu kukurydzy.

Każde ziarno ma do dyspozycji optymalny magazyn nawozu, który jest całkowicie wchłaniany przez rośliny. W ten sposób unika się strat i wypłukiwania, a także można ograniczyć produkcję surowców nawozowych.

W skrócie, system PUDAMA zwiększa efektywność stosowania mineralnego nawozu startowego w kukurydzy – utrzymując w ten sposób 100% plonów przy jednoczesnej oszczędności co najmniej 25% nawozu startowego.

Conventional band application system IMAGE

Aplikacja nawozu konwencjonalna w sposób ciągły

PUDAMA application system IMAGE

Aplikacja nawozu punktowa z systemem PUDAMA

fertiliser depot

Magazyn nawozu jest wytwarzany i odkładany analogicznie do prędkości jazdy i odległości między nasionami w bruździe. Nawóz umieszcza się strumieniem powietrza 5 cm poniżej i 5 cm obok nasion.

Optima TFprofi PUDAMA

System PUDAMA został zastosowany w modelu Optima TFprofi z sekcjami do szybkiego siewu SX.

Dbamy z najwyższą precyzją i skutecznością

Wierzymy, że dzięki inteligentnym i wydajnym systemom rolnictwa przyczyniamy się do zrównoważonego rolnictwa, służąc rosnącej populacji świata.

Wyniki

System PUDAMA zapewnia co najmniej 25% mniejszą dawkę nawozu startowego w porównaniu z ciągłą aplikacją nawozu - przy zachowaniu 100% plonu.

Dzięki technologii, takiej jak siewnik punktowy Kverneland Optima TFprofi SX PUDAMA, rolnicy mogą dużo zaoszczędzić, zmniejszając koszty nawozów, transportu i pracy. Na przykład, jeśli rolnik posiadający 300 ha kukurydzy stosuje 150 kg/ha polidapu (DAP) w sposób konwencjonalny, dzięki systemowi PUDAMA zaoszczędziłby 37,5 kg/ha nawozu. Oznacza to oszczędność 7 875 €* na 300 ha.

PUDAMA TRIAL IMAGE

1. Aplikacja nawozu z systemem PUDAMA

2. Kukurydza bez nawożenia startowego

3. Aplikacja nawozu konwencjonalna

W Niemczech dzięki systemowi PUDAMA można by w przyszłości zaoszczędzić do 81 000 ton nawozów rocznie, co oznaczałoby mniejsze zużycie czystego azotu i fosforanów o 16 200 ton. Odpowiada to oszczędności 25% obecnie stosowanego nawozu startowego rocznie przy tym samym wysokim poziomie plonów.

System PUDAMA został zastosowany w modelu Optima TFprofi z sekcjami do szybkiego siewu SX, oferując niezawodność dzięki wysokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie siewników punktowych i sprawdzonych maszyn – potwierdzonych niezależnymi wynikami z Uniwersytetów.

Po badaniach systemu PUDAMA przeprowadzonych w Niemczech w 2022 r. z doskonałymi wynikami testów, tej wiosny limitowana edycja PUDAMA została rozesłana do rolników w celu przeprowadzenia testów demonstracyjnych w całej Europie.

Bycie jak najbliżej lokalnych rolników pozwoli nam przekonać opinię publiczną i ustanowić międzynarodowe odniesienia do wszelkiego rodzaju warunków glebowych, metod uprawy i zarządzania uprawami.