Optymalna orka

Z jednoczesnym zagęszczeniem gleby.

Orka to element uprawy, który korzystnie wpływa na większość gleb.

Zagęszczenie gleby bezpośrednio po orce lub przed siewem zwiększa produktywność gleby i zapewnia wyższy plon.

Oto krótki opis korzyści, jakie wynikają z zagęszczenia gleby podczas orki:

Korzyści agronomiczne

Zagęszczenie gleby zaraz po orce lub bezpośrednio przed siewem kruszy bryły i sprzyja utrzymaniu wilgoci w glebie.

Większa wydajność

Kverneland oferuje szeroką ofertę narzędzi do zagęszczania gleby. Są przystosowane do różnych warunków glebowych, aby sprostać różnym wymaganiom klienta.

Korzyści ekonomiczne

Wykonanie dwóch czynności w jednym przejeździe oszczędza czas i redukuje zużycie paliwa.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAGĘSZCZANIA GLEBY

Korzyści agronomiczne
Połączenie orki z zagęszczaniem gleby to wydajny i przyjazny dla środowiska sposób uprawy gleby. Gleba jest spulchniona, a przykryta materia organiczna wzbogaca strukturę gleby. Orka pozwala na mechaniczne zwalczanie chwastów, a zaorana gleba szybciej się nagrzewa. Dzięki natychmiastowemu zagęszczeniu gleby wałami parowanie wody jest ograniczone. Wykorzystanie wałów poprawia również kapilarny podsiąk wody, co korzystnie wpływa na wilgotność i strukturę gleby.

Maksymalna efektywność
Rolnicy stosujący intensywne systemy uprawy nie mają czasu na to, aby pozwolić glebie na samoczynne zagęszczenie. Zastosowanie wałów pozwala na szybkie zagęszczenie gleby, co zwiększa jej wilgotność i poprawia wschody roślin. Narzędzia Kverneland do zagęszczania gleby są zalecane do pracy w połączeniu z pługiem lub bezpośrednio przed siewem. Wały uprawowe kruszą glebę i zwiększają jej wilgotność.

Korzyści ekonomiczne
Opłacalność produkcji można zwiększyć na dwa sposoby: redukując koszty lub zwiększając plony. Zagęszczając glebę zarówno w czasie orki, jak i przed siewem zwiększasz wydajność na dwa sposoby. Koszty są zredukowane dzięki wykonywaniu dwóch czynności w jednym przejeździe, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Dodatkowo zagęszczenie gleby pozwoli na stworzenie lepszych warunków do rozwoju roślin, co przełoży się na wyższy plon.


NARZĘDZIA DO ZAGĘSZCZANIA GLEBY

PIERŚCIENIE WAŁU

Wały zagęszczające pracują bezpośrednio za pługiem. Zagęszczają zaoraną glebę, dzięki czemu zatrzymuje ona więcej wilgoci.

Wały Kverneland są przystosowane do różnych warunków glebowych, aby sprostać różnym wymaganiom klientów.

Pierścienie pozwalają na zagęszczenie gleby na całej głębokości orki. Dodatkowo dostępny jest wał kruszący o średnicy 550 mm, aby pokruszyć i przygotować do siewu górną warstwę gleby, oraz ograniczyć zjawisko erozji.

Pierścienie wału zagęszczają świeżo zaoraną glebę, aby zapewnić jej lepszą strukturę. Oprócz tego wał kruszy bryły, przygotowuje glebę do siewu i wyrównuję ją, dzięki czemu gleba jest przygotowana do szybkiego i dobrego wzrostu roślin.


WYBIERZ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE

DLA DOBREGO ZAGĘSZCZENIA GLEBY

Zagęszczenie gleby zależy od zastosowanego rozwiązania.

W 2016 roku Kverneland przeprowadził testy, w których uczestniczyły 3 różne rozwiązania:

  • Kverneland Packomat
  • Wał ciągany Kverneland
  • Rozwiązanie konkurencji zintegrowane z pługiem

Wykres pokazuje różnice w zagęszczeniu gleby.


WYNIKI TESTU

WAŁ KONWENCJONALNY VS. PACKOMAT

Zagęszczenie gleby bezpośrednio po orce przynosi wiele zalet.

Przede wszystkim gleba ma odpowiednią wilgotność, dzięki czemu w łatwy sposób można rozbijać bryły. Ułatwia to wyrównywanie gleby oraz zmniejsza parowanie wody, ponieważ puste przestrzenie zostają zamknięte. Dostępne są różne rodzaje wałów. Występują wały ciągane, które są ciągnięte za pługiem podczas orki, oraz wały na stałe zintegrowane z pługiem tj. Packomat. Który z nich jest bardziej użyteczny i skuteczny?

Instytut Maszyn Rolniczych i Inżynierii (Kolegium Nauk Stosowanych Uniwersytetu w Kolonii) przetestował obydwa systemy w działaniu, porównał zagęszczenie i pokruszenie gleby oraz wymagania dotyczące trakcji (patrz wykresy).

Żeliwny wał konwencjonalny (1343 kg) jest znacznie cięższy w porównaniu z Packomatem (281 kg), co przekłada się na zagęszczenie gleby w głębszych warstwach (szczególnie ważne na glebach lekkich). Jednak Packomat uzyskuje duże lepsze efekty na powierzchni gleby oraz wymaga mniejszego zapotrzebowania na uciąg. Korzystny efekt działania Packomatu jest widoczny w siewnej warstwie gleby (do 15 cm). Dzięki zastosowaniu pierścieni o mniejszej średnicy Packomat działa w bardziej punktowy sposób, przez co zwiększony jest nacisk na glebę. Ponadto zwarta, kompaktowa kombinacja wału Packomat i pługa jest bardziej praktyczna i korzystna dla transportu. Jest to szczególnie istotne, gdy pracujesz na mniejszych działkach i często przemieszczasz się z jednego pola na drugie.

Autor: prof. dr Wolfgang Kath-Petersen
“Zagęszczenie gleby po orce - czy liczy się tylko waga?”, Wrzesień 2015, Kolegium Nauk Stosowanych Uniwersytetu w Kolonii, Instytut Maszyn Rolniczych i Inżynierii

Kverneland oferuje szeroką ofertę wałów. Dla dobrego zagęszczenia gleby dostępne są wały przednie, jak i wały ciągane.

Kverneland sprawia, że orka jest bardziej opłacalna.

16 Kwiecień 2018