iXtrack T4

Nowe funkcje zapewniające ochronę środowiska i wyższą jakość plonów

Świat wokół nas zmienia się każdego dnia, a obecnie szczególny nacisk kładzie się na ochronę środowiska. Kverneland prezentuje opryskiwacz iXtrack T4, część kompletnej serii iXtrack T, z nowymi funkcjami, takimi jak belka 36/24 metry, SpotSpray, 25 cm rozstaw dysz oraz system kontroli wysokości oprysku Boom Guide ProActive nowej generacji. Również istniejące funkcje, takie jak system czyszczenia i płukania iXclean Pro, zostały wzbogacone o nowe przydatne atrybuty. Oznacza to, że opryskiwacz iXtrack T4 zapewnia optymalną ochronę upraw i środowiska.

Rolnicy, jeśli chodzi o uprawę roślin, są na co dzień uzależnieni od przyrody, a dbanie o środowisko jest częścią ich działalności. Przy udziale różnych zainteresowanych stron, takich jak rząd, partnerzy biznesowi i społeczność, podejmowane są decyzje mające na celu zwiększenie ochrony środowiska i upraw. Kverneland wspiera rolników wykonujących tę pracę, wprowadzając nowe, ekscytujące funkcje w opryskiwaczach iXtrack T4. 

Opryskiwanie precyzyjne – w celu uzyskania optymalnej wydajności belki

Belka stalowa HSS 36/24 m to nowa szerokość robocza dostępna w serii opryskiwaczy iXtrack T4. "O taką szerokość roboczą prosili rolnicy i usługodawcy. W ten sposób mogą oni wykonywać opryski zarówno na 24 jak i 36 metrach, w zależności od rodzaju gospodarstwa, warunków polowych lub konkretnych upraw" - mówi Pavel Dvořák, Product Application Specialist. Specjalista kontynuuje: "Cała gama belek opryskowych Kverneland HSS jest standardowo wyposażona w 50 cm rozstaw dysz. Można dodać dodatkowe uchwyty na rozpylacze, aby uzyskać odstęp 25 cm".

Rozstaw dysz 25 cm poprawia redukcję znoszenia, ponieważ przy wysokości oprysku 30 cm można opryskiwać bliżej obszaru docelowego, utrzymując dokładną dystrybucję cieczy roboczej na właściwym poziomie i przy właściwej wielkości kropli. Łatwa zmiana rozstawu dysz z 50 na 25 cm oznacza większą elastyczność podczas opryskiwania i daje więcej czasu na wykonanie zabiegu w optymalnych warunkach. Ponadto wpływ warunków pogodowych jest mniejszy.

Stabilność - zachowaj bezpieczeństwo podczas pracy i transportu

Stabilizacja belki polowej jest kluczowym czynnikiem dla rolników. Chcą oni pracować
z najwyższą możliwą wydajnością i ograniczyć znoszenie do minimum, co staje się jeszcze ważniejsze, gdy belka jest obniżana z 50 do 30 cm. Rozwiązaniem tego problemu jest automatyczny system kontroli wysokości belki Kverneland Boom Guide ProActive nowej generacji! Dzięki czujnikom ultradźwiękowym, które sterują hydrauliką opryskiwacza, zapewnia on doskonałe prowadzenie belki w każdych trudnych warunkach polowych, nawet przy większych prędkościach. Specjalny tryb hybrydowy nie tylko mierzy odległość do rośliny, ale także do gleby. Zwłaszcza w przypadku gdy łan jest nierówny, wirtualnie określana jest wyrównana powierzchnia.

Zarządzanie cieczą - optymalna ochrona upraw

iXflow-E to wysokociśnieniowy system recyrkulacji z elektrycznym, indywidualnym sterowaniem rozpylaczy. Ciecz robocza przepływa w obiegu swobodnym z powrotem do zbiornika po zakończeniu opryskiwania. Oznacza to, że nie dochodzi do sedymentacji w przewodach opryskowych i nie ma martwych punktów podczas opryskiwania lub czyszczenia, nawet gdy szerokość robocza jest wykorzystywana tylko częściowo. Podczas opryskiwania przewody opryskowe są zasilane z wielu kierunków, dostarczając stałe ciśnienie do każdej dyszy, dzięki czemu operator może natychmiast rozpocząć opryskiwanie przy ustawionym ciśnieniu. Ta unikalna technologia została opatentowana przez firmę Kverneland. iXflow-E wykorzystuje bezobsługowe, elektryczne zawory kulowe, jest podłączony do magistrali CANbus i programowalny oraz kompatybilny z magistralą ISOBUS do sterowania sekcjami (dysza po dyszy) lub do opryskiwania punktowego.

Łatwość użytkowania - odpowiednia dla każdego rolnika

Kverneland iXtrack serii T jest również w pełni kompatybilny z dobrze znanym iXclean Pro, który zawiera teraz nowe funkcje. iXclean Pro umożliwia zdalne przełączanie pomiędzy wszystkimi ważnymi funkcjami, takimi jak napełnianie, mieszanie, opryskiwanie, rozcieńczanie, zalewanie, płukanie i czyszczenie zbiornika. iXclean Pro zawiera program potrójnego czyszczenia, który zapewnia, że opryskiwacz jest całkowicie czysty i gotowy do następnego oprysku bez ryzyka uszkodzenia roślin. Wszystkie funkcje mogą być sterowane z terminala ISOBUS w kabinie za pomocą jednego przycisku! Nowe funkcje to turbo-mieszanie przy zawracaniu na uwrociach, łatwiejsze czyszczenie zbiornika głównego oraz funkcje automatyczne dla pomp podwójnych.

 

Inteligentna elektronika - proste sterowanie zwiększające wydajność

Technologia VRA (Variable Rate Application) jest stosowana od kilku lat w celu dostosowania dawki siewnika, rozsiewacza lub opryskiwacza do określonych obszarów pola. Mapy receptur VRA można tworzyć na podstawie  próbek gleby, zdjęć z drona lub zdjęć satelitarnych (np. w zintegrowanym z IsoMatch FarmCentre programie MyDataPlant). Bardziej precyzyjne stosowanie środków i ochrona środowiska stają się coraz ważniejsze ze względu na przepisy i regulacje rządowe. Kverneland idzie teraz o krok dalej, wprowadzając w każdym opryskiwaczu Kverneland z oprogramowaniem iXspray aplikację SpotSpray, która opiera się na mapach aplikacyjnych z zerowymi dawkami.

Na podstawie wstępnie zdefiniowanej mapy aplikacyjnej opryskiwacz jest włączany i wyłączany w połączeniu z aplikacją SpotSpray. Odbywa się to w oparciu o wstępnie zdefiniowane sekcje w terminalu sterującym i może być wykonywane w połączeniu z iXflow-Air lub iXflow-E, a nawet z normalnymi zaworami sekcyjnymi opryskiwacza. Opryskiwane są tylko wyznaczone miejsca, co jest szczególnie przydatne przy zwalczaniu chwastów, ostu, pracy na obszarach wilgotnych, z nieskiełkowanymi roślinami i obszarów z problemami glebowymi.

Dzięki SpotSpray można zaoszczędzić koszty poprzez zmniejszenie ilości zużywanej cieczy roboczej i uchronić zdrowe uprawy przed niepotrzebnymi zabiegami. Oznacza to również mniejsze szkody w uprawach. Kolejną korzyścią jest to, że na podstawie zaznaczonych powierzchni na mapie VRA można łatwo sprawdzić, jaka dokładnie ilość cieczy roboczej jest wymagana w opryskiwaczu. Zwiększa się również wydajność, ponieważ jednym zbiornikiem cieczy roboczej można opryskać więcej hektarów lub pól.

Przy niewielkim koszcie licencji SpotSpray do opryskiwaczy Kverneland z oprogramowaniem iXspray, zwrot z inwestycji jest wysoki ze względu na oszczędność czasu i pieniędzy. Standardowe oprogramowanie umożliwia nawet 10-godzinny okres próbny w celu sprawdzenia jego działania. Dzięki temu opryskiwanie punktowe staje się dostępne dla wszystkich rolników i usługodawców.

SpotSpray w celu zwiększenia ochrony środowiska

Łączność - podłącz siebie do maszyny

Dzięki zaktualizowanej wersji programu IsoMatch FarmCentre możliwe jest tworzenie i zdalne wysyłanie map aplikacyjnych oraz zadań opryskiwania pól, w sposób jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika niż dotychczas. Dodatkowo można tworzyć mapy aplikacyjne
z dawką "zerową", co daje możliwość wykorzystania aplikacji SpotSpray na polu w bardziej precyzyjny i łatwy sposób. Dzięki zastosowaniu aplikacji SpotSpray w urządzeniu IsoMatch Tellus PRO nie ma potrzeby dodatkowego inwestowania w kosztowne systemy kamer.

Dane techniczne:

iXtrack T4
Zbiornik 3400l 4000l 4600l
Belka opryskowa HSA 21 – 33m / HSS 18 – 40m and 36/24m / HC 18 – 30m
Zaczep Zaczep górny w połączeniu z oczkiem pociągowym/ złączem kulowym
Oś  Regulowana, 1.50 – 2.25m
Pompa 200 – 260 – 2x 200 – 2x 260 l/min
Zbiornik czystej wody 500l
System sterowania IsoMatch Grip w połączeniu z IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO+ lu inny terminal ISOBUS 
iXclean iXclean Comfort – iXclean Pro