Efektywna uprawa ścierniska

Efektywna uprawa ścierniska za pomocą krótkiej brony talerzowej Qualidisc Pro firmy Kverneland .

Efektywna uprawa ścierniska

Płytka uprawa ścierniska talerzami przy minimalnym naruszeniu gleby chroni naturalną strukturę gleby, zapobiega erozji i wspiera różnorodność biologiczną. Efektywna uprawa ścierniska odgrywa zatem ważną rolę w mechanicznym zwalczaniu chwastów i zwiększaniu zrównoważonego rozwoju.

Kverneland Qualidisc oferuje stabilną i wydajną pracę przy dużych prędkościach jazdy 18-20 km/h.  Mocna sekcja talerzy zapewnia dobrą penetrację, głębszą uprawę i doskonałą jakość cięcia w połączeniu z prostą regulacją i minimalnymi kosztami utrzymania.

The Kverneland Qualidisc incorporates weeds and volunteer cereal seeds into the soil with an intensive mixing to promote their germination for a more efficient subsequent treatment. The even incorporation of the straw presents a key factor for seed germination. Therefore, Kverneland has designed the Qualidisc Pro to comply with these requirements, but also to offer the farmer a versatile machine which is ready for shallow as well as for deeper cultivation.

Kverneland Qualidisc intensywnie miesza z glebą nasiona chwastów i samosiewów zbóż, wspomagając ich kiełkowanie w celu skuteczniejszego wykonania kolejnych zabiegów. Równomierne wymieszanie słomy jest kluczowym czynnikiem dla kiełkowania nasion. Dlatego też firma Kverneland zaprojektowała Qualidisc Pro, aby spełnić te wymagania, ale także aby zaoferować rolnikowi wszechstronną maszynę, która jest gotowa do płytkiej, jak i głębszej uprawy.

KV-Oualidisc-Pro-5001T-field-0001-gt7ap8qnms
KV-Qualdisc-Pro-5001T-5001F-1-von-37-gt7avt1wys

23 maj 2022