Kverneland 7740 - Profesjonalny wybór

Wytrzymałe ciągane owijarki z obrotowym stołem Kverneland

Owijarki do bel Kverneland 7740 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić szybkie i dokładne owijanie cennych roślin pastewnych. Inwestycja w owijarkę do bel Kverneland to gwarancja opłacalnego owijania bel.

Heavy duty trailed turntable wrapper 7740 is ideal for users that wrap large numbers of bales, but still prefer the simplicity of the turntable wrapping system. It is designed for high output operation even in rough or hilly conditions.

Wytrzymała  ciągana owijarka z obrotowym stołem 7740 jest idealna dla użytkowników, którzy owijają dużą liczbę bel, ale nadal preferują prostotę systemu owijania. Jest przeznaczona do prac o wysokiej wydajności  nawet w trudnych lub pagórkowatych warunkach.

Owijarka Kverneland 7740 jest opcjonalnie wyposażona w HSP.

HSP  to połączenie dwóch rozwiązań (DuoWrap i OptiSpeed)

The first, DuoWrap allows wrapping with two film rolls at the same time.  Achieving film overlap of 66%, the time to cover the bale is reduced by one third.  The second development, named OptiSpeed, is electronic control of the wrapper table rotation speed. The High Speed Pack (HSP) now brings the output capacity of a turntable wrapper close to the working speed of a satellite wrapper in the best working conditions, but at a more reasonable cost.

Pierwszy, DuoWrap umożliwia owijanie dwoma rolkami folii jednocześnie.  Osiągając nakładanie się folii na poziomie 66%, czas na pokrycie beli skraca się o jedną trzecią.  Drugim rozwiązaniem, nazwanym OptiSpeed, jest elektroniczne sterowanie prędkością obrotową stołu owijającego. High Speed Pack (HSP) zapewnia teraz wydajność owijarki z obrotowym stołem zbliżoną do prędkości roboczej owijarki z ramionami satelitarnymi w najlepszych warunkach pracy, ale przy bardziej rozsądnych kosztach.

31 styczeń 2022