Kverneland Inteligentne Rozwiązania dla Rolnictwa

Wybór należy do Ciebie: uprawa konwencjonalna lub uproszczona

Wybierz rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla Ciebie i dla Twoich pól. Rozwijaj swoje gospodarstwo poprzez uzyskiwanie najwyższych plonów. Aby to osiągnąć musisz wybrać odpowiedni system uprawy, który jest uzależniony od warunków panujących na Twoim polu. Do warunków tych można zaliczyć strukturę gleby, płodozmian, sposób zagospodarowania resztek pożniwnych oraz uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne.

Niezależnie od tego czy uprawiasz glebę w sposób tradycyjny, czy w systemie uproszczonym musisz przestrzegać przepisów prawnych. Wykonanie uprawy przy pomocy odpowiednich maszyn i we właściwym czasie pozwoli na uzyskanie wysokich plonów oraz zachowanie odpowiedniej struktury gleby (napowietrzenie, wilgoć, aktywność biologiczna, itp.) przy minimalnym zużyciu energii, czasu i pieniędzy.

Aby to osiągnąć Kverneland oferuje szeroką gamę inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa.

Uprawa konwencjonalna

Intensywna metoda uprawy

• Całkowite odwrócenie  gleby np. przy użyciu pługa

• Mniej niż 15-30% materii organicznej pozostaje na powierzchni gleby

• Przedsiewna uprawa gleby za pomocą brony wirnikowej lub agregatu uprawowego 

• Zmniejszona presja chwastów i grzybów - możliwość zastosowania mniejszej ilości herbicydów i fungicydów

• Lepsze obsychanie  gleby i szybszy wzrost jej temperatury co prowadzi do lepszego pobierania składników odżywczych przez rośliny 

 

Uprawa uproszczona

Siew w mulcz

Zmniejszona  intensywność uprawy pod względem głębokości i czestotliwości 

• Ponad 30% materii organicznej pozostaje na powierzchni gleby

• Wydłużony okres spoczynku gleby

• Kultywator i/lub brona talerzowa miesza materię organiczną na głębokości do 10 cm, tworząc dobre środowisko do wzrostu roślin 

• Uprawa gleby na całej szerokości roboczej maszyny - uprawa gleby i siew w jednym przejeździe

• Ochrona gleby przed erozją : zmniejszyć utratę gleby przez spływ i poprawić zdolność magazynowania wody

• Poprawa retencji wilgoci w glebie

Uprawa pasowa Strip Till

Pasowe  spulchnianie gleby przed lub w czasie siewu na 1/3 szerokości maszyny (Loibl, 2006). Do 70%  powierzchni gleby pozostaje niewzruszone. 

• Uprawa pasowa łączy w sobie zalety uprawy konwencjonalnej (szybkie obsychanie i ogrzewanie się gleby) z korzyściami wynikającymi z uprawy uproszczonej (ochrona gleby przed erozją) poprzez uprawę gleby w miejscu gdzie znajdują się rośliny

• Rzędowa aplikacja nawozów

• Ochrona gleby przed erozją i suszą

 

Uprawa bezorkowa / No-Till

Ekstensywny sposób uprawy gleby

• Pionowa uprawa gleby zapobiega tworzeniu się poziomych warstw gleby ( podeszwa płużna)

• Lepszy podsiąk wody, rozwój korzeni i pobieranie składników odżywczych

• Dobrze rozwinięte korzenie zapewniają intensywny wzrost roślin poprzez dostarczenie składników odżywczych i wody co zapewnia wysokie plony

• Mocny system korzeniowy sprawia, że rośliny są odporne na wiatr i suszę

• Niewielkie nakłady energii