Optymalne przygotowanie gleby do siewu - podstawa wysokiego plonu

Optymalne przygotowanie gleby do siewu zapewnia wyrównane wschody, co przekłada się na wysokie plony.

W przypadku uprawy roślin, dla których duże znaczenie ma witalność materiału siewnego i jego zdolność do kiełkowania, konieczne jest dobrze przygotowanie gleby do siewu. Zapewni to wyrównane wschody i dobry rozwój roślin. Z jednej strony należy skupić się na tym, aby zapewnić dobry kontakt nasion z glebą. Zapewni to roślinom dostęp do wody z podsiąku kapilarnego z głębszych warstw gleby. Z drugiej strony należy uprawiać glebę w taki sposób, aby jej powierzchnia była odporna na erozję i zmienne warunki pogodowe. Idealnie wykonana uprawa przedsiewna nie powinna być wykonana głębiej niż głębokość siewu. Strukturę gleby należy poprawiać poprzez głęboką uprawę. Trzeba jednak zwracać uwagę, aby nie wykonywać jej w zbyt mokrych warunkach. Celem jest ograniczenie liczby przejazdów po polu do niezbędnego minimum. Pozwoli to zachować właściwą strukturę gleby i jej odpowiednie zagęszczenie.

Aby sprostać wszystkim wymaganiom Kverneland posiada w ofercie różne agregaty do uprawy przedsiewnej. Kultywatory te oferują różne konfiguracje i wyposażenie dodatkowe:

Agregat uprawowy TLD posiada 3 strefy robocze: listwa równająca lub włóka clod board z przodu; 5 rzędów zębów spulchniających; różne rodzaje wałów zagęszczających z tyłu, aby zapewnić dobre wyrównanie i zagęszczenie gleby. 

Model TLG to ciężka wersja agregatu do uprawy przedsiewnej, który pozwala na przygotowanie gleby do siewu buraków cukrowych, ziemniaków lub warzyw. Można w nim wyróżnić 4 strefy robocze: włóka clod board z przodu; wał rurowy, który zapewnia dobrą kontrolę głębokości; 4 rzędy sprężynowych zębów uprawowych które zapewniają dobrą uprawę; pojedynczy lub podwójny wał zagęszczający z tyłu, który kruszy i zagęszcza glebę. Dzięki takiej konstrukcji agregat TLG idealnie nadaje się dokładnej uprawy, wyrównania i zagęszczenia gleby przed siewem.

09 Listopad 2020