Podstawa dla uzyskania wysokich plonów

Idealne przygotowanie gleby pod siew jest podstawą do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów roślin, a tym samym dla wysokich plonów.

Perfekcyjna uprawa gleby pod siew jest podstawą dla wysokich plonów.

Optymalne przygotowanie gleby pod siew, w której nasiona mogą być umieszczone absolutnie na tej samej głębokości na całym obszarze pola, jest podstawą do szybkich i wyrównanych wschodów roślin, a tym samym do wysokich plonów. Wymaga to odpowiedniej struktury gleby, która daje możliwość przenikania wody kapilarnej w jej dolne warstwy, aby zapewnić kiełkowanie nasion w przypadku braku opadów. Dodatkowo ważne jest szybkie nagrzewanie gleby i odpowiednie zaopatrzenie kiełkujących nasion w tlen oraz dobrze rozdrobniona i jednolicie zagęszczona gleba dla optymalnego przykrycia nasion.

Brony wirnikowe już dawno stały się typowymi maszynami do pracy w różnych technologiach, ponieważ są w dużej mierze niezależne od warunków glebowych. W glebach ciężkich osiągane jest intensywne kruszenie. W lżejszych warunkach można pracować płyciej i przy niższej prędkości obrotowej wirnika. Zęby obracają się w osi pionowej, co zapewnia całkowicie poziomą uprawę gleby - bez odwracania warstw gleby i bez kompresji pionowej prowadzącej do tworzenia twardej skorupy. W związku z tym nie ma lepszej alternatywy dla przygotowania gleby pod siew.

Brona wirnikowa wraz z siewnikiem to ekonomiczna kombinacja o wysokiej wydajności. Uprawa gleby i siew odbywają się w jednym przejeździe! Wszystkie modele bron wirnikowych Kverneland są w szczególności przeznaczone do współpracy z siewnikami Kverneland: modułowymi z przednim zbiornikiem i tylną szyną redlic lub z siewnikami, które można nabudować na agregat.

8 Marzec 2021