Przygotowanie podłoża siewnego – podstawą sukcesu

Optymalne podłoże siewne jest podstawą równomiernego wschodu pola, a tym samym wysokich plonów

W przypadku wymagających upraw o pewnej żywotności nasion i właściwościach kiełkujących, podłoże siewne będzie miało ogromne znaczenie i wpływ na równomierne wschody i rozwój roślin. Z jednej strony potrzebny jest kontakt nasion z glebą, aby zapewnić nasionom dostęp do wody kapilarnej z głębszych warstw gleby.

Z drugiej strony przykrycie nasion wymaga odpornego na warunki atmosferyczne drobno pokruszonego i jednolitego zrekonsolidowanego podłoża siewnego. Idealnie, przygotowanie podłoża siewnego nie powinno być głębsze niż głębokość siewu. Słabości strukturalne gleby muszą być poprawione w wielu miejscach poprzez głębszą obróbkę, ale unikane w wilgotnych warunkach i cięższych glebach. Celem jest maksymalne zmniejszenie liczby przejazdów w celu utrzymania agregatów glebowych i zapewnienia równomiernej rekonsolidacji.

Kverneland oferuje bierny agregat uprawowy, które ma różne konfiguracje i opcje, aby spełnić indywidualne wymagania:

 TLG to wytrzymały precyzyjny kultywator przeznaczony do optymalnego przygotowania gleby dla uprawy buraków cukrowych, ziemniaków i warzyw. Składa się z czterech stref roboczych: solidnej włóki przedniej, skutecznego wałka wału rurowego do kontroli głębokości, czterech rzędów  zębów S do uprawy i kruszenia, a następnie brony palcowej lub pojedynczego lub podwójnego wałka z tyłu do kruszenia i konsolidacji.

28 luty 2022