Twój sekret sukcesu – niezrównana precyzja!

Im bardziej precyzyjnie i równomiernie zasiany jest burak cukrowy, tym łatwiejsze jest wykonanie późniejszych prac oraz zbiór, a tym samym możliwy jest większy plon. Precyzyjny siew w oparciu o system GEOCONTROL i sygnał GPS w połączeniu z elektrycznym napędem siewnika punktowego Monopill e-drive II jest głównym krokiem w kierunku dokładności i oszczędności. Wszystkie maszyny, które są kompatybilne z technologią ISOBUS, mogą być w prosty sposób kontrolowane za pomocą terminala IsoMatch Tellus PRO.

Jako innowacyjny dostawca maszyn rolniczych, Kverneland Group jest także wiodącą firmą w dziedzinie elektronicznych systemów sterowania.

Precyzyjny siew z Monopill e-drive II

GEOCONTROL & GEOSEED

GEOCONTROL – mniejsze koszty z natychmiastowym zyskiem

Każda sekcja wysiewająca siewnika Monopill e-drive II ma własny silnik elektryczny, który w połączeniu z GEOCONTROL i GPS, automatycznie włącza lub wyłącza sekcję w dokładnie określonym miejscu, co pozwala wyeliminować nakładanie się rzędów w miejscach, które zostały już zasiane wcześniej. Jest to szczególnie przydatne w pracy na polach z dużą ilością klinów lub o nieregularnych kształtach oraz daje możliwość kontynuowania siewu w nocy.

GEOSEED – najwyższa precyzja siewu

GEOSEED jest opcjonalnym wyposażeniem dla siewnika Monopill e-drive II. W połączeniu z oprogramowaniem GEOCONTROL i precyzyjnym sygnałem RTK-GPS pozwala na pozycjonowanie nasion we wzorzec równoległoboczny lub trójkątny.

  • Perfekcyjne rozmieszczenie nasion w linii, a także w stosunku do siebie na całej szerokości roboczej siewnika
  • Optymalne wykorzystanie składników pokarmowych, światła i wody – przez równomierne rozmieszczenie roślin
  • Zapobieganie erozji wodnej i wietrznej w warunkach górzystych
  • W zależności od rozstawu nasion – możliwość międzyrzędowej mechanicznej kontroli chwastów

09 Grudzień 2019