WIRTUALNY CYKL ORKI- MAGAZYNOWANIE PRÓCHNICY I CO2

Badania naukowe ujawniają ścisły związek między emisją CO2 oraz zmniejszaniem się zawartości próchnicy w glebie a korzyściami płynącymi z orki.

Użytkowanie i gospodarowanie gruntami wpływają na emisje CO2, a tym samym na zjawisko globalnego ocieplenia. Zawartość próchnicy w glebach odgrywa ważną rolę w magazynowaniu węgla. Orka jako technika zakładania upraw pomaga wytwarzać próchnicę, a tym samym zmniejsza emisje CO2 i N20 (podtlenek azotu), który jest 300 razy bardziej szkodliwy od CO2.

W przeciwieństwie do wszystkich innych sektorów gospodarki rolnictwo i leśnictwo mogą magazynować węgiel, a tym samym działać jako naturalny pochłaniacz gazów cieplarnianych.

Gospodarka glebowa przyczynia się do ochrony klimatu

Gleby mogą magazynować węgiel, a tym samym służyć jako pochłaniacz dwutlenku węgla. Podobnie węgiel w glebie może być uwalniany za pomocą emisji CO2, a azot za pomocą podtlenku azotu (N20), które zwiększają emisje gazów cieplarnianych.

Dlatego ważne jest, aby zajmować się użytkowaniem gruntów i gospodarowaniem glebą w takim samym stopniu, jak jej zmianowaniem, aby minimalizować wpływ na globalne ocieplenie.

Kolejne rozdziały wyjaśniają definicję CO2, N20 i próchnicy, opisują ich interakcje i ujawniają wyniki badań naukowych porównujących techniki zakładania upraw pod kątem niskiej emisji CO2 – N20.

CO2 i wzrost roślin

Poprzez fotosyntezę rośliny pobierają węgiel z CO2, łączą go z wodorem z wody w glebie (H20) i wykorzystując energię słoneczną wytwarzają cukier (CH20). Wreszcie metabolizm rośliny pobiera cukier i wytwarza złożone cząsteczki przyczyniające się do wzrostu rośliny, później określane jako „materia organiczna”.

Niezrównana zdolność magazynowania CO2 w glebie

Gleby wykorzystywane w rolnictwie są zdecydowanie największym naziemnym magazynem węgla organicznego. Pojemność magazynowa różni się w zależności od regionu
i rodzaju gleby. Na przykład gleby torfowe mogą przechowywać znacznie większą ilość węgla organicznego w porównaniu z glebami mineralnymi.

Próchnica: kluczowy czynnik żyzności gleb

Próchnica znajduje się w górnej warstwie gleby. Powszechnie uzgodniony idealny zdrowy skład gleby jest taki, jak opisano poniżej:

Humus składa się z pozostałości roślinnych (materii organicznej) przekształcanych przez zwierzęta glebowe i mikroorganizmy w materię organiczną. Dostarcza roślinom składników odżywczych, wchłania wodę ,,jak gąbka’’.

Próchnica pozytywnie wpływa na potencjał  plonowania. Wysoka zawartość próchnicy może zwiększyć zdolność magazynowania wody, a tym samym jej dostępność. Ponadto gleby bogate w próchnicę szybko nagrzewają się wiosną ze względu na ich ciemny kolor, co sprzyja wzrostowi roślin.

Próchnica- Co2 i ochrona klimatu

Stanowiący prawie 60% próchnicy węgiel jest najważniejszym składnikiem materii organicznej gleby.

Proporcja zawartości próchnicy w glebie wynika ze złożonej zależności między:

  • ilość i jakość materiałów organicznych przedostających się do gleby.
  • konwersja, rozkład i stabilizacja materiałów organicznych w glebie.

                                                  © Agroscope (Gabriela Brändle, Urs Zihlmann), LANAT (Andreas Chervet)

Humus znacznie wpływa na klimat: jeśli zmniejsza się podaż węgla organicznego w glebie, uwalniany jest dwutlenek węgla (CO2). Jeśli podaż wzrasta, CO2  jest utrwalany poprzez magazynowanie go w glebie. Szczególnie ważna dla ochrony klimatu jest długotrwała stabilna zawartość humusu w glebie (kg/ha).

Próchnica a orka

W glebie należy zachować odpowiednią ilość próchnicy. Oceniając wpływ na zawartość próchnicy w różnych systemach uprawy, wyniki są jednoznaczne: uprawa bezorkowa oraz  uproszczona nie mają żadnego pozytywnego wpływu na zawartość próchnicy.

W ponad 100 badaniach terenowych przeprowadzonych w Niemczech, analizujących cały profil glebowy, Instytut w Thünen stwierdził: systemy uprawy bezorkowej skutkują znacznie niższym magazynowaniem węgla ha/rok. W wielu badaniach doszło nawet do utraty próchnicy.

Źródło: Raport Thünena Nr. 64, listopad 2018, strona 194ff

Wyjaśnienie podaje dr. Axel Don z Instytutu Thünen: „Próchnica pochodzi z resztek korzeni i resztek pożniwnych, a także z nawozów organicznych, takich jak obornik i gnojowica, które aplikowane są zazwyczaj na wierzchnią warstwę gleby. Bez orki, która odwraca glebę, nowo powstała próchnica pozostaje blisko powierzchni i nie jest równomiernie wymieszana z wierzchnią warstwą gleby. Występuje dodatkowy negatywny efekt: bez spulchniania gleby istnieje prawdopodobieństwo zwiększonego rozkładu azotanów przez mikroorganizmy i wyższych emisji podtlenku azotu (N20) . Gaz ten jest ponad 300 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż CO2.

Podobne wyniki i wnioski są również pokazane w ogólnoeuropejskim badaniu zatytułowanym „Catch C Project”

Dlaczego orka z Kvernelandem ?

Orka jest naukowo określana jako wydajna technika zakładania upraw, która pomaga tworzyć próchnicę, magazynować CO2 i zapobiegać uwalnianiu szkodliwego gazu N20 do atmosfery. Orka musi być wykonana w najlepszy sposób. Korpusy Kverneland sprawiają, że tak się dzieje. Zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do każdych warunków glebowych i są znane na całym świecie z wysokiej wydajności. Orka Kvernelandem to krok w kierunku wysokich plonów i zysków: wydajna nie chemiczna metoda przygotowania pola do siewu, zwalcza chwasty, ślimaki i szkodniki. Naprawia stosunki wodno-powietrzne i stwarza optymalne warunki do wzrostu roślin zapewniając idealną równowagę: powietrze-woda-próchnica-minerały.