Dlaczego warto orać z Kverneland? CO2 w dół, próchnica w górę

Gleba ma kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu. Niektóre gleby pozostają nietknięte, podczas gdy inne są przeznaczone pod rolnictwo. Jeśli chodzi o emisję CO2, gleby mogą wiązać węgiel, a tym samym służyć jako pochłaniacz dwutlenku węgla. Po dotknięciu uwalniają gazy cieplarniane, takie jak CO2 lub azot. Dlatego tak ważne jest prowadzenie upraw w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska.

Dlaczego warto orać z Kverneland? CO2 w dół, próchnica w górę

Orka jest przyjazna dla środowiska

W ramach "Projektu Catch-C" przeprowadzono 291 długoterminowych eksperymentów w całej Europie. Stwierdzono, że orka jest bardziej przyjazna dla środowiska niż uprawa odwrócona i siew bezpośredni. Orka zapewnia plony przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 i azotu w porównaniu z dwoma innymi systemami zakładania upraw.

Catch-C: Zgodność praktyk zarządzania rolnictwem i rodzajów rolnictwa w UE w celu poprawy łagodzenia zmian klimatu i zdrowia gleby

Humus i próchnica
Próchnica (materia organiczna) składa się w 60% z węgla. Próchnica jest kluczowym czynnikiem żyzności, ale jej położenie w warstwach gleby jest ważne. Jeśli znajduje się w górnej warstwie, próchnica nie jest stabilna i uwalnia wiele gazów cieplarnianych, takich jak CO2 i azot. Z drugiej strony, po zakopaniu przez orkę, próchnica jest rozprowadzana w całym profilu glebowym. Jest wtedy stabilna i nazywana trwałą próchnicą. CO2 jest wtedy sekwestrowany.

Próchnica może stanowić średnio 5% profilu glebowego. Oczywiście im płytsza orka, tym wyższa zawartość próchnicy w profilu glebowym.
Kolejną zaletą gleby bogatej w próchnicę jest jej ciemny kolor, który pomaga glebie szybciej nagrzewać się wiosną. Sprzyja to wzrostowi roślin.

Orka i próchnica
Procentowa zawartość próchnicy w glebie wynika ze złożonej interakcji między:
- ilość i skład materiałów organicznych w glebie
- ochrona, rozkład i stabilizacja materiałów organicznych w glebie

Trwała próchnica jest szczególnie ważna dla ochrony klimatu. Należy o nią dbać. Jeśli podaż węgla organicznego w glebie spada, CO2 jest uwalniany. I odwrotnie, jeśli podaż wzrasta, CO2 jest następnie wiązany w glebie.

Dzięki orce materiały organiczne są dobrze zintegrowane z całym horyzontem roboczym. Orka zapewnia również optymalną wilgotność i zawartość powietrza podczas procesu, aby umożliwić rozkład materiałów organicznych. Są one zakopywane, co ogranicza uwalnianie CO2 i azotu.

Innymi czynnikami sprzyjającymi powstawaniu próchnicy jest przyorywanie różnych upraw poprzez zorganizowanie płodozmianu. Zaleca się również wprowadzenie uprawy okrywowej, najlepiej z mieszanką wielogatunkową.
Pełne zakopanie chwastów na głębokości gleby ma dwie zalety: skutecznie zwalcza chwasty i choroby oraz zmniejsza potrzebę stosowania środków chemicznych. Pomaga to w spełnieniu wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest ograniczenie stosowania środków chemicznych w rolnictwie o 50%.

Orka a zdrowe gleby
Uniwersytet w Kilonii monitorował produkcję mykotokiny w glebie podczas systemów zakładania upraw kukurydzy. Doszli do wniosku, że orka znacznie zmniejsza ryzyko chorób grzybiczych w porównaniu z innymi metodami uprawy i że należy stosować płodozmian.

Źródło: monitoring kukurydzy, Uniwersytet w Kilonii, 2012 (dostosowany)
* Deoxynivalenol = metabolit różnych grzybów (Fusarium culmorum, Fusarium gramineum, etc.)

Dlaczego orka z Kverneland?
Z agronomicznego punktu widzenia, gama korpusów pługów Kverneland jest bardzo szeroka. Są one również znane na całym świecie ze swojej wysokiej wydajności. Oczekuje się więc doskonałej orki, która zapewni czyste podłoże siewne. Chwasty i resztki pożniwne są zakopywane i przyczyniają się do powstawania próchnicy.

Ponieważ próchnica znajduje się w górnej części gleby, zaleca się płytką orkę. Wszelkie korpusy Kverneland umożliwiają wydajną płytką orkę. Zapewnia to wyższą zawartość próchnicy w górnych warstwach gleby.

Aby uniknąć tworzenia się podeszwy płużnej, która mogłaby wpływać na drenaż i kapilarność wody, zalecamy zmianę głębokości orki. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie  Eco-share pracującego 10 cm poniżej głębokości roboczej. Spowoduje to usunięcie podeszwy płużnej.
Podobnie, głębokość orki można zmniejszyć o 10 cm, aby orać jeszcze płycej.

Pługi Kverneland są lżejsze niż pługi konkurencji. W związku z tym można stosować mniejsze i lżejsze ciągniki, co ogranicza potencjalne zagęszczenie gleby.

Taneli Hyttinen z Finlandii dzieli się swoimi doświadczeniami:
"Ostatnio przez kilka lat próbowałem uprawiać ziemię bez pługa. Wynikało to z powszechnej tendencji do oszczędzania kosztów. Muszę jednak przyznać, że rezultat okazał się odwrotny: Musiałem zmierzyć się z mniejszymi plonami i wzrostem liczby chwastów, które były trudne do zwalczenia. Ponadto drenaż nie był tak dobry, jak w przypadku płytkiej orki, o ile do przygotowania gleby używałem kompaktowej brony talerzowej. Jestem przekonany, że orka zabezpiecza plony. Niekoniecznie musi być wykonywana co roku - ale na pewno nie będę już wykonywać żadnego płodozmianu bez niej".