Kverneland e-drill z zintegrowanym siewnikiem a-drill

Właściwa koncepcja dla zrównoważonego i wydajnego rolnictwa.

Kverneland e-drill z zintegrowanym siewnikiem a-drill

Firma Kverneland zintegrowała dobrze znany a-drill z siewnikiem zawieszanym e-drill montowanym na bronie wirnikowej. Ten dodatkowy siewnik z osobnym zbiornikiem i dozownikiem pozwoli na zastosowanie dodatkowego rodzaju nasion lub nawozu, jeszcze bardziej rozszerzając zakres zastosowania siewnika e-drill.

Zrównoważony i wydajny
Istnieją dobre powody, aby wspierać zakładanie dodatkowych upraw lub stosować dodatkowe składniki odżywcze podczas siewu. Uprawa dodatkowa tłumi wzrost chwastów, ale nie konkuruje z uprawą główną. Uprawa dodatkowa wyłapuje azot mineralny znajdujący się w glebie, jak również azot z powietrza, podczas mieszania z roślinami strączkowymi, przekształcając go w azot organiczny. W ten sposób azot będzie nadal dostępny dla kolejnych upraw. Nawozy są stosowane z precyzją, aby wspierać wzrost roślin, szczególnie podczas rozwoju  młodych roślin, unikając ich wymywania do wód gruntowych.

Wszystko to będzie stanowić istotny wkład w zrównoważone rolnictwo poprzez wspieranie rozwoju korzeni, zmniejszenie ryzyka erozji oraz zwiększenie bioróżnorodności i zawartości próchnicy. Zrównoważony rozwój będzie chronił najcenniejsze dobro rolników: glebę. Największą wydajność i oszczędność kosztów uzyskuje się dzięki łącznemu zastosowaniu różnych rodzajów nasion i/lub nawozów w jednym przejeździe.