KVERNELAND OPTIMA SX ŁĄCZY PRĘDKOŚĆ Z PRECYZJĄ

W przypadku firmy D&C Wrennall przejście z sześciorzędowego mechanicznego siewnika precyzyjnego Kverneland na ośmiorzędowy siewnik Optima SX z napędem elektrycznym zwiększyło wydajność i produktywność rodzinnej firmy z Leyland w Lancashire.

KVERNELAND OPTIMA SX ŁĄCZY PRĘDKOŚĆ Z PRECYZJĄ

"Tam, gdzie mogliśmy wysiewać sześć rzędów przy prędkości nieco poniżej 10 km/h, teraz siejemy osiem rzędów przy prędkości 16-17 km/h" - wyjaśnia Dan Wrennall. "Zawsze używaliśmy precyzyjnych siewników Kverneland, ale w przypadku tego najnowszego modelu technologia napędu elektrycznego z automatycznym sterowaniem sekcjami jest już dobrze sprawdzona i raczej nie zmieni się w najbliższym czasie. Tak więc skutecznie zabezpiecza to nasze siewy kukurydzy na następne 10 lat."

Wrennall 1

D&C Wrennall z siedzibą w Culshaws Farm zbiera obecnie około 3500-4000 akrów kukurydzy rocznie, ale sieje mniejszy areał. Współpracując ściśle z klientami zakładów AD - oprócz klientów z branży mleczarskiej - Dan twierdzi, że możliwości wysokowydajnego modelu SX stworzyły okazję do rozwoju firmy.

 “We’ve been planting between 1,000 and 2,000 acres with the Optima SX,” says Dan. “When you’re on a good seedbed, it’s easy to cover 100-150 acres/day with the eight-row.” “But it’s just so versatile, that we’ve also planted a few pumpkin patches too.” “I really like the accuracy,” he says. “We’ve been saving seed for customers because the drill accurately plants the recommended 45,000 seeds/acre, and there’s usually 50,000 in a bag.

"Zasialiśmy między 1000 a 2000 akrów z Optimą SX", mówi Dan. "Kiedy jesteś na dobrym polu, łatwo jest obsiać 100-150 akrów/dzień z ośmiorzędowym siewnikiem". "Ale maszyna jest tak wszechstronna, że posieliśmy też kilka grządek dyni". "Naprawdę podoba mi się dokładność", mówi. "Oszczędzamy nasiona dla klientów, ponieważ siewnik dokładnie sieje zalecane 45 000 nasion/akr, a w worku jest zwykle 50 000.

Pozbyliśmy się więc nakładek i nie ma odpadów, co również pomaga obniżyć koszty upraw w  gospodarstwach  naszych klientów". Dostarczona przez lokalnego dealera Clarke & Pulman, ośmiorzędowa, zaczepiana Optima SX była dostarczana z uniwersalnym terminalem Tellus Pro, choć łączność ISOBUS pozwala Danowi obsługiwać siewnik bezpośrednio przez własny terminal ciągnika.

 "Uruchomiliśmy siewnik na ciągniku Fendt, a ostatnio przeszliśmy na John Deere 6155R" - mówi. "A jeśli potrzebuję jakiejś pomocy, to wsparcie techniczne ze strony Tima Rigby'ego z firmy Kverneland jest doskonałe i nigdy nie jest daleko".