Kverneland CLG-II

Dla głębokiego spulchnienia i likwidacji zagęszczenia gleby.

Najważniejsze informacje

Znajdź kontakt do najbliższego sprzedawcy

Lokalizator dealerów