Kverneland u-drill plus

Kverneland u-drill plus – wersja uniwersalnego siewnika ciąganego do jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu

Kverneland u-drill plus uzupełnia grupę uniwersalnych siewników ciągnionych  siewnika u-drill, dostępnego w wersjach 3,0 m, 4,0 m sztywnych oraz 4,0 m i 6,0 m składanych.

 U-drill plus wykonuje w jednym przejeździe przygotowanie podłoża siewnego, wyrównywanie, ugniatanie gleby, siew I nawożenie  - charakteryzując się wysoką wydajnością. „Plus” oznacza dodatkową funkcję wersji zbożowej i nawozowej, polegającą na aplikowaniu zboża i nawozu lub alternatywnie dwóch różnych rodzajów nasion jednocześnie. Udało się to osiągnąć dzięki podzielonemu zbiornikowi wyposażonemu w dwa aparaty wysiewające.

Aby zrównoważyć krótszą fazę wegetacji, aplikacja nawozu fosforowego wspomaga początkowe kiełkowanie i rozwój roślin w najbardziej efektywny sposób. W próbach upraw wiosennych plony wykazały wzrost do 25% w porównaniu z uprawami, w których nawóz był stosowany innymi metodami.

Ponadto w obecnych procesach rolniczych wymagana jest elastyczność i wysoka wydajność, ponieważ aplikacja dwóch różnych nasion w jednym przejściu staje się coraz bardziej popularna. Druga uprawa rozwija się głównie po zbiorze głównego plonu.

W zależności od szerokości roboczej pojemność zbiornika wynosi 3000l (3m i 4m) lub 4350l (6m). Zbiornik w wersjach sztywnych u-drill plus jest podzielony wzdłużnie, a oba urządzenia dozujące są odpowiednio umieszczone po obu stronach. Proporcja wynosi 40:60.

 

Kverneland u-drill plus jest w stanie zapewnić dawki nawozu do 400 kg/ha i 15 km/h. Ciśnieniowy system zbiornika u-drill 6m  zapewnia utrzymanie tych wartości nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zalety:

 • Wysoka prędkość robocza (10-18 km/h)
 • Perfekcyjne umieszczenie nasion w ziemi
 • Modułowa koncepcja ramy dla elastycznego dostosowania się do wymagań rolników
 • Maszyna w pełni kompatybilna z systemem ISOBUS
 • Prosty w obsłudze
 • Automatyczne zarządzanie maszyną na uwrociach

Dane techniczne:

Model Szerokość robocza (m) Rozstaw redlic (cm) Pojemność zbiornika (l)
u-drill plus sztywny 3.0 12.5 / 16.7 3000
u-drill plus sztywny 4.0 12.5 / 16.7 3000
u-drill plus składany hydraulicznie 4.0 12.5 / 16.7 3000
u-drill plus składany hydraulicznie 6.0 12.5 / 16.7 4200

u-drill Przedni Wał Oponowy

Strefa 1: Równanie

Dla jak najlepszego przygotowania gleby pod siew, przedni wał oponowy wyrównuje ją, rozbija duże bryły ziemi, a tym samym zapewnia możliwość optymalnej kontroli głębokości pracy kolejnych narzędzi. Przedni wał oponowy z kołami o średnicy 800 mm oraz szerokości 380 mm (31x15.5-15) jest podnoszony hydraulicznie. W prosty sposób, przez naciśnięcie przycisku w komputerze, jest możliwość pracy bez użycia wału.

u-drill Brona Talerzowa i Dyski MD

Strefa 2: Uprawa

Sekcja brony talerzowej składa się z dwóch rzędów agresywnie rozstawionych stożkowych dysków. Tarcze mają grubość 5 mm i są utwardzone, aby zapewnić długą żywotność. Dzięki stożkowemu kształtowi kąt cięcia pozostaje stały. Wysoka prędkość obrotowa zapewnia doskonałą jakość cięcia na całej szerokości roboczej. Odległość między rzędami siewu może wynosić 12.5lub 16.7cm.

Sekcja dysków MD składa się z dwóch rzędów prostych tarcz falowanych. Dyski MD zostały zaprojektowane do penetracji pionowej przez rowki. Ostrze ciągle się obraca, penetracja i cięcie nawet w najtrudniejszych warunkach. Podłoże siewne tworzy się tylko w paskach o szerokości od 3 do 5 cm, w których nasiona są umieszczane przez redlicę CD. Sekcja tarcz MD jest dostępna tylko dla maszyn o rozstawie rzędów 16,7 cm i z siewnikiem u-drill plus możliwa tylko w połączeniu z wysiewem  nawozu przy pomocy redlic dwuwlotowych CD.

u-drill Tylny Wał Oponowy Off-Set

Strefa 3: Ugniatanie i zagęszczanie

W celu doskonałej kontroli głębokości pracy redlic wysiewających oraz optymalnego umieszczenia nasion w glebie, wcześniej rozluźniona ziemia jest perfekcyjnie ugniatana i zagęszczana przez tylny wał oponowy z kołami o średnicy 900 mm oraz szerokości 400 mm (420/55-17). Duża średnica oraz rozmieszczenie kół w systemie „off-set” znacząco zmniejsza zapotrzebowanie na uciąg oraz zapewnia bezproblemową pracę także w glebach lekkich.

u-drill Redlica Wysiewająca CD

Strefa 4: Siew i docisk

Redlica wysiewająca CD zbudowana z dwóch talerzy metalowych w systemie „off-set” o bardzo wąskim profilu gwarantuje łatwą penetrację gleby. To oznacza mniej przemieszczania ziemi, a tym samym wymagany jest mniejszy nacisk redlicy dla osiągnięcia żądanej głębokości siewu. Max. nacisk redlic wynosi 100 kg i jest regulowany płynnie hydraulicznie z kabiny ciągnika. W rezultacie u-drill zapewnia jednolitą głębokość siewu nawet przy wysokich prędkościach roboczych! Głębokość siewu jest ustawiana elektrohydraulicznie przez naciśnięcie przycisku w terminalu ISOBUS, co gwarantuje oszczędność czasu.

Ponadto rolki dociskowe gwarantują precyzyjną i bezpieczną kontrolę głębokości siewu oraz optymalny docisk ziarna dla lepszego efektu podsiąkania wody w strefie kiełkowania nasion, co zapewnia równe i szybkie wschody roślin.

u-drill Zagarniacz

Strefa 5: Zagarnianie

W celu zapewnienia optymalnego przykrycia nasion, u-drill może być wyposażony w dwa rodzaje zagarniaczy: zgrzebło typu „S” lub bronę palcową. Regulacja nacisku jest przeprowadzana centralnie i bezstopniowo, a kąt natarcia może być ustawiony w trzech różnych pozycjach. Aby zapobiec uszkodzeniu zagarniacza podczas cofania, jest on wyposażony w dodatkowe sprężyny.

u-drill Zarządzanie Na Uwrociach

Agregat uprawowo-siewny u-drill jest wyposażony w pełni zautomatyzowany system zarządzania maszyną na uwrociach. Używając tylko jednego przycisku operator może zainicjować sekwencyjne podnoszenie na uwrociach przedniego wału oponowego, sekcji talerzowej oraz szyny redlic w odpowiednich odstępach czasowych. Sekwencja podnoszenia zaczyna się od sekcji talerzowej, co zapewnia stałą głębokość siewu aż do uwroci.

W tym samym czasie aparat wysiewający zostaje zatrzymany, tak więc węże nasienne są puste na uwrociach. Dzięki temu oszczędzamy nawet do 5 % nasion.

Dodatkowo zarządzanie na uwrociach zaoszczędza dużo czasu i ułatwia pracę operatorowi ciągnika. Może on skoncentrować się na obsłudze maszyny, a nieprawidłowe działanie jest uniemożliwione. Ponadto nie tracimy nasion przez podwójny wysiew, a do obsługi siewnika wymagane jest tylko jedno podwójne wyjście hydrauliczne w ciągniku.

ELDOS Aparat Wysiewający

 • Aparat wysiewający ELDOS występuje zawsze z napędem elektrycznym, a z oprogramowaniem e-com jest w pełni kompatybilny z systemem ISOBUS.
 • Możliwa jest praca z wykorzystaniem sygnału GPS w połączeniu z aplikacją GEOCONTROL, dzięki czemu unikamy podwójnego wysiewu np. na uwrociach.
 • Specjalne czujniki zapewniają pełną funkcjonalność i obsługę aparatu wysiewającego z kabiny ciągnika.
 • Pięć kół dozujących w wyposażeniu standardowym umożliwiają wysiew zarówno nasion normalnych, jak i drobnych, a także nawozu.
 • Koła dozujące są numerowane i jeżeli operator przez pomyłkę zamontuje niewłaściwe koło dozujące, dostanie ostrzeżenie, ponieważ system jest w pełni kontrolowany przez terminal, który rozpoznaje rodzaj tych kół.
 • Łatwa i szybka wymiana kół dozujących bez użycia narzędzi.
 • Istnieje możliwość wysiewu dawki od 1 do 400 kg/ha.
 • Zawsze dobry dostęp do ustawień i kalibracji.

Test kalibracji:

 • Bardzo prosty test kalibracji, dzięki oddzielnym wskazówkom dotyczącym rodzaju nasion.
 • Specjalny przycisk umożliwia operatorowi wykonanie testu kalibracji przy aparacie wysiewającym.
 • Przekładnia nie wymaga regulacji. Operator wprowadza żądane wartości do terminala, a następnie wciska przycisk Start przy aparacie wysiewającym.
 • Test kalibracji jest wykonywany automatycznie.
 • Klapa kalibracji zintegrowana z obudową zapobiega spadaniu nasion do węży.

u-drill plus - Umieszczenie nawozu

U-drill plus został zaprojektowany do precyzyjnego umieszczania nawozu podczas siewu. Jest w stanie zastosować dawki nawozu do 400 kg/ha (w zależności od prędkości i szerokości). Ciśnieniowy system zbiornika zasypowego w wersji 6,0 m zapewnia utrzymanie tych prędkości nawet w najtrudniejszych warunkach. W zależności od indywidualnych wymagań agronomicznych nawóz może być stosowany bezpośrednio w rzędzie siewnym lub pomiędzy dwoma rzędami.

Umieszczanie nawozu w sekcji brony talerzowej

Wyloty w drugim rzędzie sekcji brony talerzowej nakładają nawóz dokładnie pomiędzy dwoma rzędami siewu. Wszystkie rośliny mają dokładnie taką samą odległość od umieszczonego nawozu. Dostosowując głębokość roboczą brony talerzowej, określa się głębokość umieszczenia nawozu.

Umieszczenie nawozu w rzędzie siewu

Nawożenie w rzędzie siewu odbywa się za pomocą dwuwpustowej redlicy CD. Nawóz umieszcza się razem z nasionami. Jest to szczególnie odpowiednie dla nawozów fosforowych w celu wspierania początkowego kiełkowania i rozwoju roślin w najbardziej efektywny sposób.

Siew dwóch różnych upraw

Specjalna konstrukcja dwuwpustowej redlicy CD z dwoma wyjściami umożliwia również siew dwóch różnych roślin w jednym przejeździe.