Kampania Kverneland PUDAMA - testy w całej Europie

Kverneland z dumą zaprezentował wyniki kampanii PUDAMA na targach Agritechnica w Hanowerze w ubiegłym roku. Testy polowe Kverneland PUDAMA zostały zainicjowane w 30 lokalizacjach w Europie, aby zademonstrować system w praktyce rolniczej w różnych warunkach i potwierdzić pierwsze wyniki naukowe.

Kampania Kverneland PUDAMA - testy w całej Europie

"PUDAMA zwiększa efektywność stosowania mineralnych nawozów startowych w kukurydzy, utrzymując 100% plonów przy jednoczesnej oszczędności co najmniej 25% nawozów startowych". To znaczące twierdzenie naukowe było wynikiem trzyletnich badań i pracy doktorskiej Kverneland we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii, a następnie w tym roku przeprowadzono szeroko zakrojone testy polowe w całej Europie.

Nawożenie zapewnia dostarczanie składników odżywczych do upraw, ale nadmierne nawożenie często ma niepożądane skutki dla środowiska i ekosystemu. Dzięki PUDAMA ilość i lokalizacja nawozu startowego podczas siewu kukurydzy jest precyzyjnie określona. Składniki odżywcze są umieszczane tylko tam, gdzie korzenie rośliny mogą do nich dotrzeć i tylko w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Zsynchronizowany z aplikacją nasion przy dużych prędkościach, depozyt nawozu startowego jest umieszczany przez strumień powietrza pod i obok nasion podczas procesu siewu.

Rozszerzony zakres działania i doświadczenie w testach polowych w całej Europie

Po włączeniu systemu PUDAMA do siewnika rzędowego Optima SX, Kverneland rozszerzył zakres działania i zainicjował kampanię PUDAMA z próbami polowymi w sześciu krajach europejskich w 30 różnych lokalizacjach, aby udowodnić praktyczne znaczenie technologii PUDAMA w lokalnych warunkach rolników. Różne instytuty, uniwersytety, agronomowie i rolnicy byli zaangażowani w monitorowanie prób w praktyce w różnych warunkach.

"Nie każda próba zakończyła się sukcesem. Pracowaliśmy w praktycznych warunkach i tej wiosny przeprowadziliśmy około 30 prób. Niektóre próby nie powiodły się z powodu ptaków zbierających nasiona; braku wody w okresie letnim w krajach Europy Wschodniej, gdzie w dwóch lokalizacjach próbnych było poniżej 150 l/m2 wody", wyjaśnia Dirk-Jan Stapel, "ale wyniki pozostałych prób są przekonujące!".

Wyniki testów 75% PUDAMA były takie same jak w przypadku 100% konwencjonalnej metody z ciągłym pasem nawozowym.

W prawie wszystkich próbach, plon z poletek 75% PUDAMA był prawie taki sam lub nawet wyższy niż w przypadku konwencjonalnego nawożenia pasowego.

System PUDAMA jest teraz w pełni dostępny od sezonu 2024 w modelach siewników punktowych Optima TFprofi i Optima F z sekcjami do szybkiego siewu SX.