Nota prawna: warunki i zasady

Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez Kverneland AS (“Kverneland Group”) i może być wykorzystywana jedynie do celów informacyjnych. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzacie się Państwo przestrzegać warunków i zasad ustalonych w tym powiadomieniu. Zgadzacie się także przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń ukazanych na tej stronie.

Kverneland Group upoważnia Państwa do przeglądania oraz ściągania informacji ("materiałów") z tej strony internetowej jedynie do osobistego, niehandlowego użytku. Kopie materiałów nie mogą być zmieniane w żaden sposób, ani przerabiane lub publicznie ukazywane lub dystrybuowane lub w inny sposób wykorzystywane dla jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych.

Kverneland Group nie gwarantuje, że ta strona lub jej serwery są wolne od szkodliwych elementów składowych, takich jak wirusy. Ponadto, Kverneland Group nie gwarantuje dokładności ani kompletności materiałów lub wiarygodności jakichkolwiek oświadczeń, rad lub opinii oraz innych informacji ukazanych za pośrednictwem tej strony. Kverneland Group, ani żadna jednostka prawna w połączonej grupie spółek o nazwie “Kverneland Group” obejmującej jej oddziały, nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności lub pominięcia. Materiały zawarte na tej stronie internetowej nie powinny stanowić podstawy do jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej i podobnej.

Kverneland Group nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody dowolnego rodzaju, wynikające z użycia tej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych.

Kverneland Group może dostarczać na tej stronie linki do innych stron, obsługiwanych przez inne jednostki. Kverneland Group, w tym jej spółki zależne, nie są odpowiedzialne za treść jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą odnośniki i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z dostępem i korzystaniem z tych stron.

To powiadomienie będzie podlegać i będzie interpretowane zgodnie z prawem norweskim.